kanal tedavisi sırasında

Herhangi bir hastalık veya tedavi sırasında oluşabileceği bilinen ancak oluşması istenmeyen durumlar komplikasyon terimi ile tanımlanır. Kanal tedavisi kök kanal sisteminin tüm mikroorganizmalardan arındırılıp sızdırmaz bir şekilde özel malzemelerle doldurulması işlemidir. Diş hekimliğinin diğer tüm uygulamaları gibi, çok özen ve dikkat isteyen bu tedavi asla aceleye getirilmemelidir. Yeterli zaman ayrılarak, hastaya detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Tedavinin tüm basamaklarını doğru uygulamaya çalışarak oluşabilecek komplikasyonlar en aza inecektir. Bu yazımızda olası endodontik komplikasyonlar hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

Komplikasyonu en aza indirmenin birinci yolu işi yapan kişinin bu konu hakkındaki yetenek ve tecrübesidir. İkincisi ise tüm dikkati ile işe odaklanmasıdır.

Daha anestezi yapılması esnasında bile komplikasyon oluşabilmektedir. Anestezik solüsyon yerine kanal tedavisi sırasında kullanılan solüsyonlar yanlışlıkla dokuya zerkedilebilmektedir.

Dişin kanallarına ulaşım amacıyla giriş kavitesi açılırken yapılacak hatalar geri dönüşü olmayan durumlarla sonuçlana bilir Bu noktada hekimin kanalın lokalizasyonu ve olası varyasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olması oluşabilecek komplikasyonları en aza iner.

Dişin kanallarına ulaşım sorunsuz sağlandıktan sonra kanalın yıkanması işlemi de özel enjektörlerle gerçekleştirilmelidir. Solüsyonun dişin kanalı vasıtasıyla çevre dokulara taşırılmaması çok önemlidir. Bu işlem için de azami dikkat komplikasyon ihtimalini en aza indirmekte önemlidir.

Kanal Tedavisinde Hekimin Tecrübesi

Kanal içerisinde kullanılan genişletme aletlerinin kapasitesi ve çalışma prensipleri hekim tarafından çok iyi bilinmelidir. Aksi takdirde en sık karşılaşılan endodontik komplikasyon olan “kanal içerisinde alet kırılmaları” meydana gelebilmektedir. Kanal içerisinde alet kırılmalarının yanı sıra kanal aletlerinin yanlış kullanılmaları sonucu diş kanalının iç yapısı bozulabilmekte ve kanal ucuna ulaşım imkansız hale gelebilmektedir. Bu tür komplikasyonlar yine tecrübeli ve dikkatli bir hekim tarafından en aza indirgenebilmektedir.

Bir diğer komplikasyon ise kullanılan aletlerin hastalar tarafından bir anlık bir refleksle yutulması veya aspire edilmesidir. Ayrıca kanal tedavisi sırasında kullanılan aletlerin keskin ve sivri oluşları büyük risk teşkil etmektedir. Bu yüzden kanal tedavisi sırasında “rubber dam” uygulaması ile bu komplikasyonun oluşması ihtimali en aza iner. Rubber dam sadece ilgili dişi açıkta bırakacak şekilde tüm ağzı örten bir örtüdür ve hem hekim hem de hastalar için konforlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Kanal tedavisinde Doğru Malzeme Kullanımı

Komplikasyonu azaltmanın en etkili yolu hekimin tecrübesi, hastanın uyumu, doğru teknolojik donanım ve doğru ekipmanlarla, kaliteli malzemelerle çalışılmasıdır. Her tedavinin belirli standartlarda yapılabilmesi için belli süreleri vardır ve asla taviz verilmemelidir. 

Dr.Dt. Mehmet Sinan Akçiçek 

Kanal Tedavi Ankara

Ankara kanal tedavi uzmanı olarak sizlere en iyi diş sağlık hizmeti vermek için Eot Klinik Ankara bünyesinde hizmet vermekteyim.

Kanal Tedavi Uzmanı Sinan AKÇİÇEK