Ülkemizde diş hekimliğinin 8 uzmanlık  alanı vardır. Bunlar;  “Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi” , ”Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi”, “Endodonti” , “Ortodonti”, “Pedodonti”, “Periodontoloji”, “Protetik Diş Tedavisi”, “Restoratif  Diş Tedavisi” dir.

Diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra isterlerse hekimler DUS sınavına girerek bu alanlardan herhangi biri üzerinde uzmanlık eğitimi alabilmektedirler. Günümüz şartlarında ülkemizde her yıl 3500 ila 4000 diş hekimi mezun olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının giderek arttığı düşünülürse uzmanlaşmak diş hekimleri açısından meslektaşları arasında fark yaratabilmek adına bir mecburiyet gibi görünmektedir.  Sadece uzmanlaşmak da bir noktada yeterli olmamaktadır, uzman diş hekimlerinin bir arada hizmet verebileceği kurum ve kuruluşlar hastalar açısından daha güvenilir, daha kısa sürede kaliteli hizmete ulaşılabilir ve daha çok tercih edilebilir olmaktadır. Hekimler arası iletişim ne kadar kuvvetli olursa,  karmaşık vakalarda sorun çözme ve hizmet üretme noktasında oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Yukarıdaki filmde görülen vakada hastanın çekilmiş dişlerinden kalan dişsiz alanlar, yapılmış sabit protezler, mevcut kanal tedavileri, kök ucunda iltihaplı dişleri, yapılmış implantları ve implant üstü protezine destek olarak kullanılmış ve sonradan çürümüş bir dişi, bazı bölgelerde diş etrafındaki kemik kaybı görülmektedir. Böyle bir ağzın tedavi planlaması için en doğru yaklaşım tüm branşların ortak görüşleri doğrultusunda karar verilmesidir. Aslında diş hekimliği fakültelerinin çalışma prensibi de bu şekildedir. Hasta fakülteye başvurduğunda “Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi” uzmanları tarafından değerlendirilip diğer uzman kliniklere yönlendirilmektedir. Bu vaka özelinde endodonti, protetik diş tedavisi, cerrahi ve periodontoloji uzmanlarının görüşüne ihtiyaç vardır.  Ancak fakültelerin hasta yoğunluğunun kapasitelerinin çok üzerinde oluşu nedeniyle böyle bir hastanın tedavisi bazen aylarca sürebilmektedir. Hastaların beklentisi en kısa sürede ihtiyaçlarının karşılanması ve en doğru tedavinin uygulanması, temiz kaliteli bir ortamda kendisine yeterli vaktin ayrılarak huzurlu bir şekilde klinikten ayrılmasıdır.

Önümüzdeki yıllarda yeni mezun diş hekimlerinden bu süreci doğru değerlendirip analiz edebilen meslektaşlarımız kendilerine severek çalışabilecekleri ortamı sağlayabileceklerdir. Diş hekimliği mesleğinin kutsallığının farkında olan mesleki yeterliliğe ve etik değerlere sahip tüm meslektaşlarımız mesleğimizi çok daha ilerilere taşıyacaklardır.  

Dr.Dt. Mehmet Sinan Akçiçek, 2021

Kanal Tedavi Ankara

Ankara kanal tedavi uzmanı olarak sizlere en iyi diş sağlık hizmeti vermek için Eot Klinik Ankara bünyesinde hizmet vermekteyim.

Kanal Tedavi Uzmanı Sinan AKÇİÇEK