Kanal tedavisinin yenilenmesi

 

Kanal tedavisi yapılmış bir dişte problem varlığında tedavinin yenilenmesi işlemi retreatment olarak adlandırılmaktadır. Kanal tedavisinin ana prensibi kök kanal sisteminin tamamen mikroorganizmalardan arındırılması üzerine kuruludur. Mikroorganizmalardan arındırılmış bir kök kanal sistemi tekrarlayan enfeksiyonları önleyebilmek için üç boyutlu olarak tamamen doldurulmalıdır.

Kök içerisinde doldurulmadan bırakılmış alanlar ileride sorun teşkil edebilirler. Bu nedenle yetersiz doldurulmuş kök kanalları herhangi bir semptom yoksa 6 ayda bir mutlaka bir endodontist tarafından değerlendirilmeli, eğer semptom varsa hemen yenilenmelidir. Kanal tedavisi yenilenmesi ile büyük oranda başarı elde edilebilmekte olsa da bazı durumlarda tek başına yeterli olamadığı durumlarda belirli dişlerimiz için kök ucu rezeksiyonu seçeneği sayesinde başarı elde edilebilmektedir.

Kanal tedavisinin yenilenmesi

Kanal tedavisinin yenilenmesi nasıl yapılır ?

Kanal tedavisinin yenilenmesi daha önceden yapılan kanal tedavisi gibi yapılır, Yenilenme işlemi aşamaları da kanal tedavisine benzerlik gösterir. Kanal tedavisinin yenilenmesi, İlk seansta kanallardaki kök kanal dolgu materyalleri çıkarılır. Yerine bakterileri yok etmek ve enfeksiyonu ortadan kaldırmak için özel ilaçlar yerleştirilip diş geçici dolgu malzemesi ile kapatılır. 7-10 gün sonra bu ilaçlar çıkarılıp kanallar temizlenip kanal dolgusu yapılır. İnatçı enfeksiyon varlığında bu işlem enfeksiyon tamamen ortadan kalkana kadar bir kaç kez tekrarlanır.

Önceden yapılmış kanal tedavileri bir çok sebep yüzünden başarısız olabilmektedir.

Bunlar;

  • Kök kanal sisteminde bakteri varlığı,
  • Kök kanal tedavisi esnasında yapılan işlemsel hatalar
  • Alet kırılması,
  • Perforasyon,
  • Taşkın dolgu,
  • Kısa kalmış kök kanal dolguları,
  • Kanalda basamak oluşturulması
  • Kanal tedavisi sonrası dişin üzerine yapılan restorasyonların durumudur.

Günümüzde kanal tedavilerinin yenilenmesi işlemi (retreatment) sıklıkla yapılan bir işlemdir. Hekimin bilgisi, tecrübesi ve uygun donanıma sahip olması ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Tek seansda yapılan kök kanal tedavileri

Kök kanal sisteminin temizliği, şekillendirilmesi ve doldurulmasının tek seansta yapıldığı tedavi şeklidir. Tek seansta yapılan kök kanal tedavisinde klinisyenin deneyimli olması, yeterli zamanının bulunması, uygun ekipman ve teknolojik donanıma sahip olması gerekir.

Günümüz teknolojik imkanları ve en son bilimsel çalışmalar ışığında uzun yıllardır kanal tedavileri tek seansta bitirilebilmekte ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Tek seansta bitirilebilen kanal tedavilerinin en büyük avantajı zaten stresli gelen hastaların bir kere daha bu strese girmelerine gerek kalmamasıdır.

Kanal Tedavi Ankara

Ankara kanal tedavi uzmanı olarak sizlere en iyi diş sağlık hizmeti vermek için Eot Klinik Ankara bünyesinde hizmet vermekteyim.

Kanal Tedavi Uzmanı Sinan AKÇİÇEK